Türkiye‘ye ithal edilen ürünlerin ilk durağı gümrükler ve malın boşaltıldığı gümrüklü antrepolardır.

İthalatçılar ürünlerini ister kara yolu, deniz yolu isterse de hava yoluyla Türkiye’ye getirsin, ithal edilen ürünler gümrükleme

işlemleri bitinceye ve ithalat izinleri çıkıncaya kadar ya da müşteri ithalat vergisini yatırıncaya kadar gümrüklü depolara boşaltılmalıdır. 

Uluslararası Taşımacılığın her kanalında çok ciddi operasyonları olan N
iyazi Lojistik müşterilerine Uluslararası taşımacılıkla

entegre çalışan Gümrüklü depolama hizmeti de sunmaktadır.